Treść Strony: Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne mają na celu rozbudzanie wyobraźni i chęci tworzenia. Poznawanie różnych technik plastycznych i umożliwenie eksperymentowania z nimi. Nasze zajęcia nie są nastawione na efekty, a raczej na sam proces tworzenia i poznawania. Udostępniamy materiały i pozwalamy uczestnikom na wyrażanie plastycznej ekspresji bez oceniania.

Instruktor: Agnieszka Białoskórska

  • autor: Katarzyna Lejmanowicz, data: 2021-10-18